U cìcene

U sòule coce. L’arie fèreve. Li·mmurèisce ce arretìrene sótta l’àruele. La terre è unu fúche.

Giuuanne méte a duie passe da la mènele. P’la ména manghe appogge lu scièrmete ngròuce mbacce lu jeréne tise e, tenènnelë strinde p’lu descetòune sòup’la lejatòure, allarie l’ati dite e afferre, vascie sott-li spiche, tanda fruste quande ce ne càpene nd’la méne p’li cannídde. P’la mena ddritte passe la fàlece sott’lu scièrmete e tagghië lu manídde. «Cinghe manídde fé nu scièrmete» dice allu uagnòune, «cinghe scÍrmete, nu manúcchie, e vendiduië manúcchie, nu regghiòune».

Acciaffe duie capestrídde jeréne e mèinë lu uàleze.

A duië passe, la mènele e·lla murèisce. Nu scièrmete e·ppo’ natune, n’àlete e·nn’àlete angore. Allu jeréne, ne·lli dé canze.

P’arrevé ’llu ffrišche, na falecete doppe l’àlete, una canzòune. Atturne lu cúdde, mbicche sbulacchie mbicche vendescèisce, lu fazzelette russe.

Matteccídde, sé janne, scioppe la restócce atturne alla jammette, sòpe sòupe, alla zénne lu fonde. Da u ’nnecchiàreche véne na jére d’èreve. Jisse li sépe bone: sò i·rrosamarine p’li fiure bianghe e russë, menutidde accume na scièrmete; jè u sarapudde che sépe de lemòune; jè u tumarídde che ce scòupe nda l’arie; jè l’èreva putrejéne; jè la mendàscene che créscie nd’la macére e mbrejéche nu sséme d’épe.

Ce addrizze, lu cafòune: c’éra ngruuéte. Ce stennécchie e cummanne allu quatrére: «Matteccí, va pije u cìcene».

L’acque, l’hanne misse la matine sòupe lu jemmetòune, nd’a·nnu feddòune a u·ffrišche sótte la macchie u stinge.

Matteccídde fé u ggire atturne alla macere, asciénne lu lèmete, ce ficce nnanze la macchie mbónde lu uaddòune, addemure.

«Spìccete» jeride l’atténe.

U uagnòune vé mbavure mbavure. Na vòlete, nd’a·cquédda macchie, hóu uiste na serpe arrahugghiete atturne allu uarrile de l’acque. Po scoste li·ffrasche, ce assacrèide, e abbrazze la treppecedda fréšche de lu cìcene. Doppe lu pigghie pe la màneche e, abbendènnece spisse spisse, lu porte alla murèisce sótta l’àruele.

L’attene vèive e tornë a metë.

Pure a Matteccíddë, li tene sèite. Afferre cuddu cìcene pe tuttë e doië li·mmene. Lu vurrije ajalezé, ma nn·è còusë: jè troppe pesande pe jissë. Allòure, sènz’allàssarele, ce stenne lúnghe lúnghe pe nderre, ce avvecine p’lu muse alla vocche lu cìcene, e sficche u stùppele i·ffrunne che fé da feleture. L’acque ajesse plu cacòune e·lli mbónne la facce, li mbónne la facce e u cìcene ce ne sfótte da li·mméne.

U uagnòune, tùmmele e culë p’angappàrele, ma cudde ce rupulèisce nd’lu uaddòune, e pére ca, rupulènnece rupulènnece, ce la šcatte da la rise, ma tanne ce šcatte da l’abbúne, quanne šcoppe mbacce a·nnu chiangòune nd’lu vreccite.

Mo, a Matteccíddë, la sèite, quese quese ca l’è passete. Éve pavure c’óuâ sci pe zéppelë. Cum’óuâ fé a decirecillë, allu patre, ca c’è rutte lu cìcene?

Na bafette de vínde semove chiéne chiéne lu jeréne. Accume ce nàzzechene li spiche, smercejèisce ché papagnë, smercejèisce lu fazzelette russe. Pére ca cuddu mùffele che ce hóu fatte, allu metetòure, l’hóu alleggerute la fatije.

A u remòure che fé la pagghie mborme méte, a u uendezzule che jéte appéne appéne, ce accócchie na canzòune che véne da lundéne. Sturnídde, pambanelle o surdelline, lu quatrére apprefitte de l’arie che tire, e a vòcia sòu, cumbagne a·nnu passarídde, ce ne vole sòup’li scÌnnele de l’aletine: «Papà, c’è rutte lu cìcene».

U patre lu tenemende, ngazzete nò, ma despiaciute: cuddu cìcene tenèvene!

«Nfé nínde» po dice, «scémecìnne». E cë abbìjene murèscja murèisce, a u quarte la jerótte.

«Mo, ne më decenne ca tíne sèite!» l’attene l’addumanne.

Matteccídde, nzapenne se cudde fé all’abbúne o all’appazzije, «Picche picche» arrespónne. Ma u patre i fé u zinne, e cë méttene a rirë.

Po allàzzene u scarpine, e alla pescIne ce fanne n’assuta d’acque.

L’orcio. Il sole scotta. L’aria ferve. Le ombre si ritirano sotto gli alberi. La terra è tutta un fuoco.

Giovanni miete a due passi dal mandorlo. Con la sinistra appoggia il manipolo di traverso sul grano ancora ritto e, tenendolo stretto con il pollice sul legaccio, allarga le altre dita e afferra, basso sotto le spighe, tanti steli quanti ne tiene la mano con i ditali di canna. Con la destra passa la falce sotto il manipolo e recide un nuovo mannello. «Cinque mannelli fa un manipolo» dice al figliolo, «cinque manipoli, un covone, e ventidue covoni, una bica».

Afferra alcuni steli di grano e lega il mannello al manipolo.

A due passi, il mandorlo e l’ombra. Un manipolo e poi un altro, un altro e un altro ancora. Al grano non dà tregua.

Per giungere al fresco, una falciata dopo l’altra, un solo ritmo. Attorno al collo, né svolazza né ventila, il fazzoletto rosso.

Matteuccio, sei anni, sradica la stoppia attorno al pollone d’ulivo, su su, al limite del campo. Dal terreno incolto giunge un odore di erbe. Lui, le sa bene: è il rosmarino con i fiori bianchi e rossi, minuti come infiorescenza d’ulivo, è il serpillo che sa di limone, è il timo con i cui cespugli si spazza l’aia, è l’erba vetriola, è la nepitella che cresce sui muri a secco e ubriaca uno sciame d’api.

Si drizza, il contadino: gli s’era bloccata la schiena. Si stiracchia e comanda al ragazzino: «Matteuccio, va’ a prendere l’orcio».

L’acqua, l’hanno messa la mattina sul ciglio del vallone, in un cavo di terra al fresco del lentisco.

Matteuccio fa il gomito attorno al muro a secco, scende l’erboso gradino di terra, si ferma davanti al lentisco che è sul burrone, indugia.

«Sbrìgati» grida il padre.

Il ragazzetto va timoroso e guardingo. Una volta, in quel cespuglio, ha visto una serpe avvolta attorno al barile dell’acqua. Poi, scosta le frasche, si rassicura, e abbraccia il pancino fresco dell’orcio. Dopo lo prende per il manico e, sostando molto spesso, lo porta all’ombra dell’albero.

Suo padre beve, e torna a mietere.

Anche Matteuccio ha sete. Afferra quell’orcio con tutt’e due le mani. Vorrebbe sollevarlo, ma non è cosa: è troppo pesante per lui. Allora, senza lasciarlo, si distende lungo per terra, si accosta col musetto alla bocca dell’orcio, e ne cava il viluppo di foglie che fa da turacciolo. L’acqua sgorga dall’orifizio e gli bagna la faccia, gli bagna la faccia e l’orcio gli sfugge dalle mani.

Il ragazzino, gipiù ruzzoloni per riprenderlo, ma quello sta rotolando nel vallone, e pare che, rotolando rotolando, crepi dalle risa, ma allora crepa per davvero, quando scoppia su un pietrone del sasseto.

Ora, a Matteuccio, la sete, quasi quasi gli è passata. Ha paura di andare per botte. Come farà a dirglielo, al padre, che s’è rotto l’orcio?

Una bava di vento agita piano piano il grano. Mentre ondeggiano le spighe, occhieggia qualche papavero, sbircia il fazzoletto rosso. Pare che quel sorso che ha bevuto, al mietitore, gli abbia alleviato la fatica.

Al rumore che fa la paglia mentre miete, al venticello che soffia appena appena, fa eco un canto che viene di lontano. Stornello o pampanella o sordellino, il ragazzetto approfitta dell’aria che tira, e la sua voce, come [il cinguettìo d’] un passerotto, vola sulle ali dell’altino «Papà, s’è rotto l’orcio».

Il padre lo guarda, adirato no, ma dispiaciuto: non avevano che quell’orcio.

«Non fa niente» poi dice, «andiamo». E si avviano, di ombra in ombra, verso la grotta.

«Ora, non dirmi che hai sete!» gli fa il padre.

Matteuccio, non sapendo se quegli scherza o fa sul serio, «Poco poco» risponde. Ma il padre gli fa l’occhietto, e ridono.

Poi affrettano il passo, e alla cisterna si fanno una grande bevuta.

________________

Da: F. Granatiero, U iréne [Il grano], Poesie in dialetto pugliese presentate da Giovanni Tesio, Mario dell’Arco in Roma, primavera del 1983

U cìcene (Video)

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...