Dialetto di San Marco in Lamis

TRE RACCONTI POPOLARI

Lu mònnece cercatore

Na vòta nu mònnece, prime de Pasqua, come passava pe nna strata de llu paiese pe ffà la questa, c’è sendutë pessijà da na fémmena affacciata alla funestra, ché ll’ha dittë de nghianà suse.

Date ché sótta la casa de quédda fémmena ce steva nu muline, lu mònnece ce penzava ché ièva avé nu pòche de rane o de farina. Quanne iè trascjutë, quédda fémmena l’ha fattë assettà e ll’ha fattë veve nu bbucchere de vine bbone. Allu méndre chiacchiariava, iè trascjutë come na furia lu marite de quédda fémmena ché ha ’ccumenzate a pparlà condra la mugghière e llu mònnece ché, secunde isse, ièvene state avvunite. Lu mònnece ha cercatë de defènnece ind’e tuttë li manere da quidde ché ssendeva, ma quidd’òme nónn ha velutë capì raggione. Pe jiastiàrelu, l’ha iubblecatë a ffà la fatija de llu mule: terà la ròta de lla màcena de llu muline pe mmacenà lu rane. Lu mònnece, cu nna capèzza nganna, ha teratë la ròta pe ttutta la iurnata, fin’a quannë nónn ha fenutë de macenà tutte lu rane ché steva inde lu cascione.
L’anne apprésse, sembe prime de Pasqua, lu mònnece iè passatë arrète pe cquédda strata pe ffà la questa. Quanne ce ha sendutë n’ata vòta pessijà da quédda fémmena, iè vutatë mbacc’e gghiéssa e ll’ha dittë: «Pisse pisse ngule / si ha’ da macenà lu rane, / t’ha’ d’accattà lu mule!»

Il frate questuante – Una volta un frate, in prossimità della Pasqua, passando per le vie del paese per la questua, si sentì chiamare con un pissi pissi da una donna affacciata alla finestra, che lo invitava a salire a casa sua. Dato che sotto l’abitazione della donna c’era un mulino, il frate pensò che avrebbe ricevuto certamente del grano o della farina. Appena entrato, la donna lo fece accomodare e gli offrì da bere un buon bicchiere di vino. Mentre stavano chiacchierando, entrò come una furia il marito della donna, che incominciò a inveire contro la moglie e il frate accusandoli di tradimento. Il frate cercò di difendersi dalle accuse in tutti i modi, ma l’uomo non volle capire ragione. Per punirlo, lo costrinse a fare il lavoro del mulo: trainare la ruota della macina del mulino per la molitura del grano. Il frate, costretto, tirò la ruota per tutta la giornata cioè fino a quando non finì di macinare tutto il grano contenuto nel cassone.
L’anno seguente, sempre in prossimità della Pasqua, il frate ripassò per la questua per la stessa strada. Quando sentì di nuovo il pissi pissi della donna, le si rivolse dicendo: «Pissi, pissi in culo / se dovrai macinare il grano, / dovrai comprare il mulo!»

Nu zite penzeruse
Nu ggione faceva lu cundatine e, come fatijava allu vosche, ha vistë a nnu cumbagne soua ché cullu cavadde ce ne ieva a Sandë Marche. Doppe ché hanne chiacchiariate nu pòche avvunite, lu cundatine ha dittë allu cumbagne de cercà de sapé ché ièsserë menava la zita allu paiese.
Lu cumbagne, quanne ienne arrevate, l’ha fattë lu s-ruvizie.
Lu cra, ce n’è gghiute arrète allu vosche. Lu cundatine, come l’ha vistë, arrija velute avé sùbbete li nutizie de lla zita, ma nónn ha petutë addummannà nénde allu cumbagne pecché ce stévene nnanze la mamma e llu patre. Date ché llu resedérie d’avé li nutizie ièva rósse, ha penzatë de vutàrece mbacce lu cumbagne cu cquésti paròle: «Tu ché vva’ adova no vvu’ / de quiddu fatte nón ne parlame cchiù?»
«Tu ché calë e nghiane culla rata / de quiddu fatte statte spenzerate» ha respóstë lu cumbagne.
Lu ggione, quanne ha sendutë quéddi nutizie, ha cundenevatë a jjarà cchiù spenzerate.

Lu pónde de sòla
A Castéddë veveva nu prìngepe ché cc’eva nnammurate de na prengepéssa bbèllafàtta nu mare ché steva de casa sope lu Mónde la Donna, própeta derembétte allu castédde soua. Iéssa, quanne ha vutë la mbasciata de llu prìngepe, l’ha mannatë a dicë ché lli deceva ché scì, si isse faceva fà nu pónde de sòla ché jjeva jì dalla cima de Castédde a cquédda de llu Mónde la Donna, adova lòre ièvena passà lu jurne ché spusàvene, mmece de jì pe gghjinde la vadda ché jjeva scómmeda e dë capadàvete.
Lu prìngepe, ché cë mbacceva pe lla prengepéssa, mmediatamende ha datë iórdene d’accide tutte li vove e tuttë li vacche ché stévene inde lu régne sova e purë inde li chendurne pe ffà lu córie ché sserveva pe llu pónde. P’accattà tand’annemale ha spise tutte li recchézze ché tteneva, ma nónn enne arriesciute manghe a ’ccumenzà lu lavore pecché lu córie ièva angora pòche.
Pure si vvuleva nu bbène pacce alla prengepéssa, nón sò pigghiatë pecché isse nónn ha petutë fà quidde ché gghiéssa l’eva cercate.

________

I tre racconti in dialetto di San Marco in Lamis (Fg), trascritti secondo grafia DAM (scarica il manuale), sono tratti da Grazia Galante, Li Cunte, Vangelo popolare e Racconti veri e verosimili, Bari, Levante,2012

Advertisements

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...