Dialetto di Palazzo San Gervasio (PZ)

palazzo-san-gervasio-669x502U fatte d’u figlie rebbusciate (*)

N’òmene tenéive duje figlie.

U cchiù menuscë i receje a attane: «Papà, damme la parta mije ca m’aspette». E l’attane i daceje la porzione a u figlie.

Doppe qualché jurnë metteje nzíme tutte la rrobba sóie e u figlie menusce se ne scjéie a nu paiese lundane. Agghià menanne la vita pe cazzë sóie, faceve la vita cume i venive acchessì se la pegliave, scialaccave, se devertive, e tuttë chere ch’abbusckave se frecave.

Quanne fernije tutte cose, nd’a curë paése veneje na grosse carestije, e ’ccumenzaie a ppruuà e sendë l’addore d’u ppane càute.

A curë mumende se ne scjéie e së metteje a ffà servidzie a g-óune de cure paiese ca tenive na tenute de terre e u mannaje a huardà i púrce.

Jigghie vulive, desederave u stumachicchie sóie de mangià i glianne cume s’i mangiàvene i púrce, ma nescióune n’i dacive.

Adaccussì s’arreguardaje u passate soje e reflettivë ne picche a cchè pundë se truuave, quanne i serve de la case de l’attane tenèvene u ppane a quannë ne velèvene, a crépapèllë, mendre gh-ije gghió stache a mmurì de fame!

M’agge gh-ouzà e aggia vedè ch’aggia fà. Aggia scî da attàneme e në l’agge déice: Papà, agge fatte grússe despiacíre condre a tijë e condrë a Cristë, e condre u Padrétèrne… Nò nzò cchiù diègnë de chiamarte papaje, tràtteme cume nu serve ca tíne.

E g-ozànnese se ne scjeje da attane.

Quanne gh-ére ggià lundanë d’a attane, l’attane u vedeje. L’attane despiacènnese d’u figlie c’u staceve perdenne, se menaje nnande e s’aggrappajë a ’bbraccialle e baciallë.

U figlie i receie: «Papà, agge sbagliate condr’a tijë e condrë u Padrétèrne, e nnò nzò cchiù diègnë de gh-esse chiamate figlie toie».

Ma l’attane passaje i parole é i serve: «Facite sùbbete, purtate i cchiù meglië vestemende ca stanne e mettitenillë ngúgghie, e mettìtele na bbell’anígghie a u dìscjete, pegliate nu bbelle pare de scarpe e në li mettite a i píte.

Pò scjate a ppeglià u meglie vetígghie grússe e grassë, accedìtele, ca ne l’ama mangià e amma fa feste e baldorië, ca fìglieme ere múrte e mmò iè resuscetate, u ere perdóute e l’aggë riacquestate».

E ’ccumenzàrene a ffà feste.

Ma u figlie cchiù grússë ca staceve fore, turnanne verse la case de l’attane, accumenzé a sendë muùseche, devertemiende, dice: «Che stanne facenne, stanne facenne feste?».

E chiamajë a une d’i serve de l’attane e ’ddummannaje: «Ché steje succedenne?».

E curë i disse: «Iè turnatë fratte menusce, ca se n’ere scjóute, e amme accise u meglie vetígghie, grússe e grassë, pecchè è turnate sane e salvë a la case d’attande».

A curë mumende u frate granne se ndegnaje verse l’attane, e nnò vulevë manghe trasì, ma l’attane suje le nzi da fore a la case e së metteje a ppregà u figlie, pecchè nò nze degnave verse d’u frate menusce de sta feste che staceve dacenne…

Ma cure respunnive e dissë a attane: «Cume, gh-ije stache a ffà u serve da tanda g-anne e në agge maje avute na feste, u cumande tóie, nnò m’ajë date maje nu crapette pe scî’ ffà na bbeccherate ch’i cumbagne;

ma mò ch’è turnate stu figlie menusce, scapecerrate, hè púste a ccunzemà tutte sta rrobbe e ffà feste, fèmene a cquandetà, puttanegghie, e ll’hè ’mmazzate i meglie vetígghie?»,

E ll’attane i disse u frate granne: «Tu staje sembe che mijë e tuttë chere ca tenghe ije, tutte i bbene ca tenghe ije, te l’agge dà a tijë, sò purë i tòie.

Ma mò bbesogna fà feste e dallë na bbon’ accuglienze a frattë menusce, pecchè pò darsë ch’ere múrte e mmò l’agge viste turnà, e è resuscetatë, e l’aggë truuate arrete a u cúste mije».

_________

(*) La versione in dialetto di Palazzo San Gervasio (PZ) della parabola del figliuol prodigo viene traslitterata in grafia DAM (scarica il manuale Scrivere la lingua madre) a partire da La parabola del figliuol prodigo nei dialetti italiani. I dialetti della Lucania, a cura di Pasquale Caratù, Università degli Studi di Bari, Cattedra di Dialettologia Italiana della Facoltà di Lettere, 1981, pp. 17-18

palazzo-san-gervasio-1

Palazzo San Gervasio 2.jpeg

_________

Cinque proverbi

Chjíchete vegnetílle quanne si’ teneríllë.
Piegati vincastro quando sei tenerello.

Quanne nèveche d’a mundagne piglie la zappe e vva’ guadagne, quanne nèveche d’a maréine piglie u sacche e vva’ u muléine.
Quando nevica dalla montagna piglia la zappa e vai a guadagnare, quando nevica dalla marina piglia il sacco e vai al mulino.

Quanne iè tímbë de zappe e póutë, fora parínde e ffora nepóute, quanne iè tímbë de venemà, parínde da cqua, parínde da llà.
Quando è tempo di zappare e potare, né parenti né nipoti, quando è tempo di vendemmiare, parenti di qua e parenti di.

Mamma méie de préime me teneve mbrazze e nzéine, mamma méie de mò me tene sope u cumò.
Mamma mia di prima mi teneva in braccio e in grembo, mamma mia di mo mi tiene sul comò.

O’ gabbà u toje vecéine? Cúcchete sùbbete e gàuzete sùbbete la matéine.
Vuoi gabbare il tuo vicino? Coricati presto ed alzati di buon mattino.

Advertisements

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...