Dialetto di Alberona (FG)

alberona
Alberona

U figghie scialone

N’ome teneve dùie figghie.
U cchiù ggione nu jórne decive ó patre: «Óie ta’, damme ’a parzeione d’a rrobbe ché më tocche». U patre, p’u tené cundende, spartive a partë uale tutte ’a rrobbe.
Doppe pòche jórne u figghie ggione ze vennive ’a parzeione e carchë de denare a cavaddhë ze sgreiave lundane, a nnu bbelle paiese ze mbundave, e ddhà mettive stanze a ffà bbaldòreie pe fémmenë bbelle e cchiù de nu cumbagne. Poche témbe durave ’a bbella vite, preste rumanive sfasulate e dda li fémmene e dda l’amice abbandunate.

Da ddhu paiese pròpreie de quiddh’anne ce stive na forta carastìje e jissë, u bbabbe appezzendute, pe në mmurì de fame, jive pe iardzonë a ffà u purcare.
P’acqueiatà li crambe de la fame, z’arrìje magnate d’i pórce pure ’a gghianne, ma chi ce ’a deve? I pórce l’arrinne muccecate.
Na notte, ché në mbuteve accogghie sónne, z’arrecurdave d’a rasce ché tenevë â case e sulë sule ze decive: «Quanda serveture stanne a casë e màgnenë cumbanaie e panë friscke, e jji cqua more de fame.
Prime de jórne, crammatine, tórne accata tate, m’addenocchie nderre e ’ccuscî u préie: óie tate, óie tata méie, ji cóndre u cele e cóndrë de té jì peccate, cóndre a tté ché mm’hi crejate. Ji nne nzò dégnë de ièssete cchiù figghië. Tíneme pe iardzonë, famme scundà i peccate».
Accuscî, tra lume e scurde, de córze ze ne turnave â case.
U patre, ché stève nnand’a porte, u canuscive da lundane, currive, u scive nnanze, z’u stregnive u pétte, u uasave e reuasavë.
U figghie, segghiuzzenne, farfugghiave: «Óie tata, óie tata méie, ne më credeve de iesse perdunate».
U patre p’i larme a l’ócchie decive a i sèreve: «Vestetemélle nove da cape a pedë e ppo mettétele na bbell’ anéddhe u dite pe rejalë.
Doppe accedete u megghie iénghe, magname, faceme feste, ché fìgghiemë è turnatë».
Pe sonë e candë accumenzave ’a feste. U patre p’a prejézze redeve e gualejavë.
A vesprë turnenne da fore u prime figghie da lundane vedive tanda ggente nnanze ’a case, ngreddave i récchie, adduselave, sendive ché ze candave e zë sunave.
A nu sèreve ché passavë addummannave: «Ché jjè stu rigghiamore nnanze case?».
«Fràtete, sperdute, iè turnatë».
A sta resposte, ché nze l’aspettave, ndrudelave l’ócchie e tuttë desturbate restave mbalate nnanze â case.
U patre u pigghiave pe na mane pe fallë trascî.
Ma u figghie, tutte nguijatate, decive ó patre: «A mmé, ché të facce u sèreve da tand’anne, tu ne mm’hi màie date nu crapítte pe ffà nu cummite pe i cumbagne.
Mo ché jjè turnatë u ialandome ché z’ha fenute ’a rrobbe p’i ffémmene e i cumbagne jì misse feste! Stu fatte a mmé, uéi ta’, ne më peiace».
«Óie figghie, óie figghie méie, ’a rrobba mije è sembë ’a tìje. Quiste ch’è turnatë te iè fratë, ieve mórte e iè resuscetatë, l’avame perze e ll’eme retruvate».

______
Il testo viene traslitterato in grafia DAM a partire dalla versione contenuta in: Michele Melillo (a cura di), La parabola del figliuol prodigo nei dialetti italiani. I dialetti di Puglia, Archivio Etnico Linguistico Musicale, Roma 1970, pp. 61-62

Per la grafia DAM consulta il manuale Scrivere la lingua madre

alberona-1alberona-2

Advertisements

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...