Dialetto di Foggia

Versione di Gianni Ruggiero

U vínde e u söle

Nu júrne vínde e söle attaccàrene a ffà quéstiòne.

L’une e ll’ate s’avandàvene d’èsse sòpe ’a tèrre u cchiù fortë.

Accussì se mettèrene d’accorde e facìrene na sfide. E vedenne nu puverílle ca jéve venènne pe nu tratture, facìrene nu patte: u prime che u fëce levà da ngúlle i panne, vénge.

Attacchëje u vínde apprime. Vuttëje, vuttëje forte, ma quille cchiù stève e cchiù s’ammandève i panne turne turne ngúlle. Allöre jisse scatenëje i sette vínde. Ma quílle, nínde, calëje ’a chëpe e se l’arravugghiëje ind’a na sciàlle.

Quanne attucchëje ô söle, accumenzëje a mbucà l’arie a pöche a pöche, tande ca u puverílle penzëje: mèh ch’ogge è jurnëte; e se luué sciallètte e pastrëne pe ttruuà recítte d-a caligge ca mbuchëve.

Ma u söle se mettije a garde cchiù assëje, tande ca u pòver’öme, arruuëte a na jummëre, se spugghiëje e inda l’acque se menëje sëne sëne.

Pe ngíle s-a rerève u söle, chè vengije ’a sfide; e pe nu pöche d’u vínde nze sapije cchiù níndë.

Annunci

Dialetto di San Marco in Lamis (FG)

Luigi Ianzano

Trasposizione in lingua napoletana Unesco, dialetto garganico di San Marco in Lamis, della favola di Esopo Il vento e il sole

Lu uénde e llu sole

Nu jurne, lu uénde e llu sole abbìjene a lletecà: lu uénde ce crede cchiù fortë e allu sole li fa ciche ciche: jè gghjisse, allu munne, lu cchiù fermë.

Ah mbè, ce danne la ndesa. Pustéjene nu rumèje allu tratture e strégnene li dénde: chi jè bbone a scuffelà a quidd’òmë li panne da ngódde, còse ce sònne, ségne jè cché quiddë secure è cchiù dë férrë.

Prime prime ce métte all’òpra lu uénde: ce vòta a vvória e cë métte a hhiuhhià, ma cchiù hhióhhia e cchiù ddu pòvere criste ce agguatta, cchiù mmena e cchiù cquiddu ce abburrita!

Lu sole – mó attocca a gghjisse – allaria manze manze lu témbe e ngalla fine fine lu munne. E ddu rumèje, che treméndë arrevava allu pónde, ce accumènza a spundà. Ha’ viste nu sole sckattuse, cu vambë sckattose, chè llu fa sckattà! Come va l’ócchie all’acqua lu hiume, ce spógghia lèste lèste e, cicche-e-ciacchë, ce mena inde sane sane.

Lu sole la vénge e cë la rire. Lu uénde, mazzijate, ce la scoscje.

Dialetto di Mola di Bari (BA)

U vínde e u såule

Na dêje u vínde e u såule accumenzèrene a ffé lêite.
U vínde deciave de jésse u cchiù fórtë, mbéscje u såule deciave ca jave jêdde ’a forze cchiù granne d’a terre.
A lla fêine, decedèrene de fà na prôve.
Vederne jöune che scjave camenanne lúnghe a nnu sendíere, e decedèrenë ca u cchiù fórtë de llori ddoje, ava jèsse côde c’ava rejèsce a leuàrengë i rrobbe da nguèdde.
U vínde, acchessêite, se mettégghie all’ôpre: accumenzégghie a ssuffiéi e ssuffié, ma u resultete fo ca u viandande s’accumegghiave sembe de cchiôu dind’u mandelle.
Allòre u vínde suffiéi cchiù fórtë angore e ll’ome, abbasciànne ’a cäpe, s’arrevugghiégghie na sciàlle ndorne u cuèdde.
Fo allòre ’a volte d’u såule ca, caccianne i nôvele, accumenzégghie a löuscjë nu pêcche cålle.
L’ome, ch’ave arrevéte mbacce a nnu pónde, accumenzégghie cchiéne cchiéne a leuàresë u mandelle.
U såule, prescjarasenne, ajumendégghie u calåure di réscje såuggue, sine a farlë addevendé frevöute.
L’ome, rôsse p’u ttróppe cålle, uardégghie l’acque d’u fiöume, e senzë penzàrece do volde, se tuffégghie.
U såule, jalte nd’u cêile, reràive reràive.
E u vínde, ammaresciöute e vengiöutë, s’ascunnégghie drete a nna vanna lundene.

La «lingua napoletana»

Traduci la favola di Esopo e manda il tuo video! 

U uíende e u sòule
(dialetto di Mattinata – FG)

Nu júerne u uíende e u sòule accumenzèrene a lleteché.
U uíende decèive de jèsse lu cchiù fòrtë e allòure u sòule decèive ca jére jisse la fòrza cchiù jeròsse de la tèrre.
A lla fine decedèrene de fé na próve.
Vedèrene a vunë che scejve cammenènne pe nnu tratture e decedèrenë ca u cchiù fòrtë de lóri duje sarrije stéte cudde che sarrìje arrejesciùte a luuàrelë u uestite.
U uíende, allòure, ce mésse all’òpre: accumenzéje a scjuscé e scjuscé, ma u rusultéte jére ca u crestejéne ce arraugghièive sèmbe de cchiù dajindre la cappe.
U uíende allòure scjuscé pe cchiù fòrzë, e ll’óme chiechènne la chépe ce arraugghié na sciàrpe atturne lu cúedde.
Arrevé u turne de lu sòule, che caccènne lundéne li nnùuele, accumenzé’ scalefé ne póche de cchiù.
L’óme che jéve arrevéte vecine a nnu pònde, accumenzé chiéne chiéne a luuàrecë la cappe.
U sòule nemunne cundènde aumendé lu ccàlete de li ragge sùue, fine a fàrelë devendé frevute.
L’óme russe pe lu ccàlete assé, védde l’acque de lu fiume e sènzë addemmuré fèice nu tuffe e cë mené dajindre.
U sòule jàlete ngíele rerèive e rerèivë.
U uíende, cundrarejéte e vindë, ce sci ’mmuccé a nna vanne lundéne lundéne.

Il vento e il sole (Esopo)
 
Un giorno il vento e il sole cominciarono a litigare.
Il vento sosteneva di essere il più forte e a sua volta il sole diceva di essere la forza più grande della terra.
Alla fine decisero di fare una prova.
Videro un viandante che stava camminando lungo un sentiero e decisero che il più forte di loro sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a togliergli i vestiti.
Il vento, così, si mise all’opera: cominciò a soffiare, e soffiare, ma il risultato fu che il viandante si avvolgeva sempre più nel mantello.
Il vento allora soffiò con più forza, e l’uomo chinando la testa si avvolse un sciarpa intorno al collo.
Fu quindi la volta del sole, che cacciando via le nubi, cominciò a splendere tiepidamente.
L’uomo che era arrivato nelle prossimità di un ponte, cominciò piano piano a togliersi il mantello.
Il sole molto soddisfatto intensificò il calore dei suoi raggi, fino a farli diventare incandescenti.
L’uomo rosso per il gran caldo, guardò le acque del fiume e senza esitare si tuffò.
Il sole alto nel cielo rideva e rideva.
Il vento deluso e vinto si nascose in un luogo lontano.

 

Nel vecchio Regno di Napoli – Abruzzo, Molise, Lucania, Puglia centro-settentrionale, Calabria settentrionale, e aree limitrofe con la cosiddetta “e muta” – si parla la «lingua napoletana», «seconda lingua d’Italia» (UNESCO).

Se sei dell’area, affrèttati (prima che lo faccia un altro della tua città) e manda a ling.napol@libero.it la tua traduzione in dialetto (che useremo per i sottotitoli) e un video (non verticale) con un buon audio e le indicazioni di Comune e Provincia.

Scrivi il dialetto come ti viene, senza preoccuparti. Con la guida dell’audio verrà poi integrato, adattato al video e pubblicato su YouTube, in “Poesia e dialetti” e in Facebook “I dialetti del volgare pugliese”.