Francavilla Fontana (BR)

Francavilla Fontana

La tramuntana e llu sòle

Nu ggiurnu la tramontana e llu sòle si sta ’rrajàvunu a cci de li dòe èra lu cchiù ffòrte. Quannu vìderu nna crisctiana ca scta ’rriava totta cupièrta ntr’anna ggiacca, s’accurdàrunu ca lu cchiù ffòrte di tutt’e ddòe era cuddu ca ruscìa a ffà llià la ggiacca a qquédda crisctiana.

La tramuntana azziccò pi pprima a ttirà cu ttutta la forzha ca tinìa, ma cchiù lla tirava e cchiù quédda crisctiana si sctringìa intr’alla ggiacca, fino a qquandu la tramuntana no lla lassò sctà.

Lu sòle allòra assì picca picca e ttant’abbasctò cu ffacìa scattà de càvete quédda crisctiana ca si lliò la ggiacca. Accussì fésc·e che la tramuntana perse la scomméssa.

T’è ppiascjuta la sturiélla? Uò che te la cónt’arrétu?

_________

La atona tende a [o]. Dall’Audio del LFSAG

Canosa di Puglia (BAT)

s-l1600

’A tramundéne e u sàule

Nu júrne ’a tramundéne e u sàule arraggiunévene sàupe a cci jéve u cchiù ffórte, quanne vedérne arruè nu crestiéne ca tenève ngúdde nu mandílle pesande.

Allòre decedìrene ca u chiù ffòrte jéve curre de lór’e ddìu che riuscève a ffà luè lu mandílle. U vínde ch’accumenzé a vvutté che ttutte ’a forzhe che tenève, ma cchiù vvuttève cchiù u crestiéne se strengève nd’u mandílle, fine a qquanne u póvre vínde ne n-ze cunvengitte che ne n-ge la facéve.

U sàule accumenzétte a bbrellè e ssùbbete u calàure cunvengitte u crestiéne a lluarse u mandílle.

Acchessì ’a tramundéne se cunvengitte ca u sàule jéve cchiù ffòrte de jidde.

T’ó piaciute ’a stòrie? Vu’ che t’la dëche n’ata òlete?

___________

Dall’Audio del LFSAG

Dialetto di Parabita (LE)

parabitachiesamadonna-della-coltura-1-653x367
Parabita, Chiesa Madonna della Coltura (da Leccenews24.it)

Un sonetto di Antonio Romano

Peste e ṣṭṛòfule mmuntunate

Comu ne tole moi quandu santimu
te catuti cuntare e nnu’ bbitimu…
Quantu tiempu imu passatu turmendu.
Na ulata te musche e sparìu fus¢endu.

Ccinca facinne prima a mmenz’a vìa
sull’àsciucu facimu comu sìa…
Mo’ ca ne cchiamu ssattati a ccumandu
È mmeju cu sguariamu faticandu.

E ttandu ne scarfava u focalire,
cu stamu caddi e ncutti ne piacìa,
ca pe’ llu ciṭṛu ne nd’inne ṭṭṛasire.

Ma moi nu’ sse ṭṛatta te camas¢ìa:
puru ca nc’è ssule e pputimu ssire,
ṣṭṛòfule s¢iamu cchiandu nṭṛ’a scanzìa.

Peste e vecchi oggetti ammucchiati. Come ci addolora oggi quando veniamo a sapere / di caduti di cui sentiamo parlare senza poterli vedere… / Quanto tempo abbiamo trascorso nello stordimento quotidiano. / Con un volo di mosche tutto è scomparso d’un colpo. // Ciò che facevamo prima all’aria aperta / ora lo facciamo in terrazza (o in cortile) simulando indifferenza… / Adesso che ci troviamo seduti per cause di forza maggiore, / ci pare meglio distrarci immergendoci nelle nostre attività lavorative. // E allora ci scaldava il focolare, / ci piaceva stringerci a tenerci caldi insieme, / poiché eravamo costretti a rientrare in casa dal freddo gelido. // Ma ora non si tratta di pigrizia: / anche se c’è sole e potremmo uscire, / tra vecchie cose dimenticate alla rinfusa ci attardiamo in dispensa.

[Il testo parla delle attività che si riscoprono e si riavviano lentamente nella quiete familiare ritrovata in un periodo di forzata clausura, affrancandosi dalle crescenti distrazioni di una vita frenetica e usurante. Con il pensiero alla battaglia che fuori molti combattono contro l’epidemia, si resta in casa occupati in un lavoro incessante che aiuta a contenere le preoccupazioni, ma ritrovandosi di tanto in tanto pensosamente tra i ricordi ammucchiati “in dispensa”…]

ANTONIO ROMANO

Torino 20-4-2020

_______

N.d.R. La traduzione letterale di «turmendu» al terzo verso non è ‘tormento’, ma ‘dormendo’.

Dialetto di Toro CB

Toro, Chiesa Parrocchiale (foto Peppino Garzone)
Toro, Chiesa Parrocchiale (foto Peppino Garzone)

’A vòrie e u sòule

Nu júrne ’a vòrie e u sòule zh’appeccecarne, perfedianne l’îune de jèsse chiù ffòrte de quill’atre. A nu ciérte mumènde vediérne n’óme, che jëve annanze tutte ammandate da nu mandèlle. I dîuje decedirne ca u chiù fforte sarrìa sctate chî ce ’a fússe fatte a ffà levà u mandèlle a qquill’óme.

’A vòrie cumenzatte a scescià forte forte, ma cchiù jjésse s¢es¢iave, cchiù qquîlle zhe sctregnéve c’u mandèlle, tande che ’a pòvera vòrie zh’avètta fermà.

Dòpe ne ccóne de tímbe, cumbarètte ngíle u sòule, e u bbéllóme, che ttenéve calle, zh’u levatte u mandèlle.

Ccues¢î ’a vòrie avètte dîce ca u sòule jève u cchiù fforte de lore dîuje.

T’è ppiaciute u fattarílle? U veléme raccundà n’ata vòte?».

________

Versione di Giovanni Mascia (Youtube).

Dialetto di Andria (BAT)

3
Castel del Monte, Andria (immagine tratta dal web)

U vinde de tramundäne i u sàule

Na dö u vínde de tramundäne i u sàule stèvene a pparlé de ccià ive u cchiù ffòrte, quanne vedèrene nu ppassande pe nu mandídde. Allòure decedèttere ca u cchiù ffòrte fússa jisse stéte ccià de le di’ avisse leväte u mandídde.

U vínde pe ppröme acchemenzé sseffié pe ttutte la forzhe, ma cchiù sseffiéve e cchiù u ppassande teréve u mandídde, fine a qquanne se dètte pe vvìnde.

U sàule accumenzé a ffé la löstre i ssùbbete u ccalàure ubbleghé u uagnàune a llevarse u mandídde.

Adacchessé la tramundäne fu ccostrétte a rreccanòsce ca u ssàule jive u cchiù ffòrte.

T’à ppiaciute la storièlle? Arréte te l’é racchendé?

___________

La favola di Esopo viene trascritta dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

Martina Franca (TA)

martina_franca_barocco_tra_capo_e_collo_1_750_1556026115524
Martina Franca (TA) – Immagine tratta dal web

I. ’A tramundéne e u sòle

Na rîgghie u vínde dâ tramundéne e u sòle sté ffaveddàvene sòp’a cci jéra chiù fforte, quande ône vîste nu passande pe na mandelle ngúdde. Allòre ône decîse ca u chiù fforte jére cudde ca luève ’a mandelle.

U vínde angumenzé a sciuscjà pe ttutte ’a forzhe, ma cchiù sciusc·ève e cchiù u passande se strengève indre ’a mandelle. Â fîne u vínde cundenuö.

U sòle ngumenzé a sccattà e ssùbbete u calle fasc·î lué ’a mandelle ô uagnòne. Acquussî ’a tramundéne disse ca u sòle jéra chiù fforte.

T’à ppiaciüte ’a stòrie? Vú ca tâ cónde arréte?

 

II. U vínde de tramundéne e u sòle

Na rîgghie u vínde de tramundéne e u sòle faveddàvene sòp’a cci d’i dûie jére u chiù ffórte, quande verèrene arrevà nu passande pe na mandédde ngúdde. Allòre decedérene ca u chiù ffórte avîsse stéte cudde d’i dûie c’avîsse riusciüte a ffàrele luà ’a mandédde. U vínde pe pprîme ngumenzé a sciuscjà pe ttutte ’a forzhe, pérò cchiussé sciusc·ève cchiussé u passande se strengève ndâ mandédde, fîne a qquanne alla fîne u vínde lassö pérde. U sòle allòre ngumenzé a sccattà e mbrîmu calòre custrengî l’uomme a lluarse ’a mandédde. Accussî ’a tramundéne canuscî ca u sòle jére chiù fforte de jédde.

T’à ppiaciüte ’a stòrie? Vú ca tâ cónde arréte?

 

III. U vínde de tramundéne e u sòle

Na rîgghie u vínde de tramundéne e u sòle sta rraggiunàvene cci d’i dûie jere u chiù ffórte, quanne verèrene arrevà nu crestiéne pe nu mandídde ngúdde. Allore decèrene ca u chiù ffórte éra jesse cudde ca d’i duie arescève a ffà luà u mandídde. U vínde pe pprîme accumenzé a jjatà pe ttutte ’a forzha saue, ma cchiù jatève e cchiù u crestiéne se strengève nd’u mandídde, nzign’a ttande c’ala fîne u vínde se disse pe vvìnde. Dóppe u sòle accumenzé a llùcere e ssùbbete p’u calle jubbleghé l’uomme a lluarse u mandídde. Accussî ’a tramundéne fu ccostrétte azzettà ca u sòle jére chiù ffórte de jédde.

T’à ppiaciüte ’a stòreie? Vú ca tâ cónde arréte?

________

Il dialetto è trascritto dall’audio delle fonti I, II e III del LFSAG.