Reggio Calabria

Reggio_calabria
Reggio Calabria (foto di Mimmo Zema)

1. ’A tramuntana e u suli

Nu jornu u vent’i tramuntana e u suli si sciarriaru su ccu era u cchiù fforti, quandu vìttiru rruvari nu cristianu cu nu mantèdhu. Allura dicidiru ca u cchiù fforti era chiddhu d’i ddui chi riusciva mu nci cacci u mantèdhu.

U ventu cuminciàu mu sciuscia cu ttutta ’a sua forza, ma cchiù sciusciava e cchiù u cristianu si stringiva u mantèdhu, fin’a qquand’u ventu s’arrindìu.

U suli poi cuminciò mi splendi e ssùbbitu u caddu ubbligò l’òmu mu si cacci u mantèdhu. Così u ventu èppi ricanuscìri ca u suli era cchiù ffort’i idhu.

Ti piacìu ’a storiella? Vuoi mi tâ cuntu un’atra vòta?

 

2. U vent’i thramuntana e u suli

Nu jornu u vent’i thramuntana e u suli vulìvanu stabbëliri cu r’i ddui era u cchiù fforti, quandu vìttiru rrëvari nu cristianu ca éva r’an coddhu nu manteddhu. Allura decidiru ca u cchiù fforti r’i ddui era chiddhu ca rrinascìva më nthë cacci u mantèddhu.

U ventu pë pprimu cuminciàu mu soffia cu ttutta ’a sò forza, ma cchiù ssoffiava e cchiù ddhu cristianu si sthringiva ntô mantèddhu, fin’a qquandu alla fin’u ventu capiscìu che pperdìu.

U sul’ambèci cuminciò mmë caddhìa e ssùbbitu u caddhu custringìu ddhu cristianu më së cacci u mantèddhu. Accussì ’a thramuntana rricanuscìu cu suli era cchiù fforti d’iddha.

Të piaciv’ ’a storiella? Voi mmə tâ cûntu n’athra vòta?

________

La favola di Esopo viene trascritta dall’audio di una fonte femminile (1) e di una fonte maschile (2) messe in rete dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

 

Dialetto di Bagheria (PA)

45232b128a734658cad56567c9c915a7ab08db83-villa-valguarnera-bagheria-01-jpg-543-1540547086
Villa Valguarnera (Bagheria) – Immagine tratta dal web

’A thramuntana e u suli

’A thramuntana e u suli si sciarriàvanu nu jornu su ccu rî dui fuss’u cchiù ffuòtti, quannu vìttiru un cristianu ca passiava tutt’ammugghiatu int nu mantieddhu pisanti. S’acquiddaru quinni ca u primu ri iddhi ca fuss’arrinisciutu a ffari livari u mantieddhu r’in cap’u cristianu fussi statu u cchiù fuotti.

’A thramuntana accuminciò a sciusciari cu ttutta ’a so fuozza, ma cchiù sciusciava e cchiù u cristianu s’ammugghiava cû su mantieddhu. Accussì finìu ca u vientu mischinazzu s’arritirò.

Accussì u suli accuminciò a bbampari cu ttutt’u su caluri. E lliestu chiddhu ca passiava si spugghiò rû mantieddhu. Accussì ’a thramuntana app’a rricanùsciri ca u suli era cchiù ffuotti di chiddha.

Ti piac̣ì ’a storia? ’A voli cuntata n’atra vòta?

___________

Il dialetto viene trascritto dall’audio del LFSAG dell’Università di Torino.

Delianuova (RC)

102-136_photo Chiesa assunta
Chiesa Maria S.S. Assunta – Immagine tratta dal web

U vent’i tramuntana e u suli

Nu jorn’u vent’i tramuntana e u suli si sciarrigaru su ccu èssiri u cchiù fforti, quannu vìttiru rrivari nu passanti cu nnu mantèju. Allora decidiru ca u cchiù fforti era chiru r’i dduji che rinisciva mu nci cacci u mantèju.

U ventu cuminciau mu sciuscia cu ttutta ’a sua forza, ma cchiù ściusciava e cchiù u passanti si scthringiva u mantèju, fin’a qquand’u venti si rrindìu.

U suli allora cominciò mu splendi e ssùbbitu u cardu obbligò all’omu mu si cacci u mantèju. Cussì u ventu èppi a rricanuscìri ca u suli era cchiù fforti di iru.

Ti piacivi ’a storiella? Vò mu tâ cuntu un’athra vòta?

________

Il dialetto viene trascritto dall’audio del LFSAG

Acireale (CT)

acireale
Acireale (CT) – Immagine tratta dal web

U ventu di thramuntana e u suli

 Ngnonnu u ventu di thramuntana e u suli parràvunu supra cu fussi u cchiù ffotti, quannu vìderu arrivari ’n cristianu ca ci-aveva ncoddu nu manteddhu. Allûra si mìseru d’accoddhu ca u primu dê rui ca ci-aviss’arrinisciutu a ffari tògghjri u manteddhu ’i ncoddhu ô cristianu avissa statu vistu com’u cchiù ffotti dê rui.

U ventu si misi a sciusciari cu ttutta ’a fozza c’avéva, ma cchiù ściusciava cchiù assai u cristianu s’anturciniava ntô so manteddhu, tantu c’â fini u pòviru ventu lassàu pèddiri.

Allûra u suli accuminciàu a lluccicari cu ttuttu u so caluri e ssubbitu sùbbitu u cristianu si livò u manteddhu. Accussì u ventu appi a rricanùsciri ca u suli era cchiù ffotti di iddhu.

Ti piaciva ’a passata? Vuoi ca t’â cuntu n’authra vòta?

_________

Il dialetto viene trascritto dall’audio del LFSAG.