Galatina LE

Galatina LE

La thramuntana e llu sule

Nu ggiurnu la thramuntana e llu sule sta litacàvanu a cci tra li doi era lu cchiù forte. Quandu vìtteru a nu cristianu ca sta rrivava tuttu ncucciatu nthra na ggiacca, si mìseru d’accordu ca lu cchiù forte di tutti li doi jà dd’èssere quiddhu ca riuscìa cu mmi caccia la ggiacca a ddhu cristianu.

La thramuntana zziccàu pe pprima cu ttira cu ttutta la forza ca tinìa. Ma cchiù tirava e cchiù ddhu cristianu si sthringìa nthra la ggiacca, fin’ a qquandu la thramuntana nun lassò stare.

Lu sule allora assìa picca picca e ttantu bbastàu cu ffaza schiattare de caddu ddhu cristianu ca se llevàu fucıendu la ggiacca. Ccusì ffue ca la thramuntana perse la scummessa.

T’ha rengarbata sta paràbbula? Vuò cu tti la cuntu ntorna?

________

Trascritto dalla registrazione degli archivi sonori del LFSAG dell’Università di Torino

Montesano Salentino LE

’A thramuntana e llu sule

Nu z’z’urnu ’a tramuntana e llu sule sta sse llitacàvano pe cci de tutt’ e ddói era cchiù fforte. Tuttu de paru vìtteru nu cristianu ca sta rrivava tuttu ccuzzatu ntr’ a nnu cappottu.

Allora se mìseru d’accordu ca quiru ca riuscìa cu lleva u cappottu a ddu cristianu era u cchiù fforte.

’A thramuntana nzignò pe pprima cu ttira cu ttutta la forza ca tenìa, ma cchiù ttirava e cchiù ddhu cristianu se ccuzzava nthru cappottu, fin’ a qquannu ’a thramuntana nun lu lassò scıre.

Lu sule allora ssìu picca picca e ttantu bbastò cu ffaza scattare de càutu ddhu cristianu ca se llevò fucıennu u cappottu. Ccusì ’a thramuntana perse ’a scommessa.

T’è ppiaciutu stu cuntu? Vò cu tt’u cuntu ttorna?

________

Trascritto dall’audio degli archivi sonori del LFSAG dell’Università di Torino

Maglie LE

La thramuntana e llu sule (*)

Nu ggiurnu la thramuntana e llu sule sta sse lliticanne a ccinca di tutt’ e ddói era lu cchiù fforte.

Quanno ànno vistu nu cristianu ca sta rriava tuttu ncapputtatu nthr’ a na ggiacca, s’ànn’accordati ca lu chiù fforte di tutt’ e ddoi era dd’èssere quiddhu ca riuscìa cu gli llea la ggiacca a ddhu cristianu.

La thramuntana à ncignatu pe pprima cu ttira cu ttutta la forza ca tinìa, ma cchiù ttirava e cchiù ddhu cristianu si stringìa nthra la ggiacca, finc’ a qquannu la thramuntana non l’à llassatu scıre.

Lu sule allora è ssutu picchi picchi e ttant’è bbastatu cu ffacıe schiattare de càutu ddhu cristianu ca s’è llevatu fucıennu la ggiacca. Ccusì fose ca la thramuntana perse la scommessa.

T’è ppiaciuta sta storiella? Oi cu tte la cuntu ntorna?

__________

Trascritto dalla registrazione dell’archivio sonoro del LFSAG dell’Università di Torino

(*) In questa fonte thr e dh molto spesso suonano tr e d come in italiano.

Silvi Marina (TE)

Lu vende de tramundane e lu sòle

Nu jurne lu vende de tramundane e lu sòle s’appilliccèie, une pretennèie de ièsse chiù pputende de cull’addre.

Tutte di botte quiste vedò n’òmmene ch’éja nninze, ’mmandate nghe nu mandelle da cape a ppide.

Stti ddu’ penzò ca lu chiù pputende fusse quelle c’avess’ arscite a ffà livà lu mandelle a cchill’òmmene.

Lu vende de tramundane abbijò a zzuffelì furte assì, ma cchiù zuffìléje cchiù l’òmmene si sttrignèie nghe lu mandelle. Allòre lu pòvere vende si duvò da firmà.

Nu ccunucce dapù arsciò lu sòle ngile, e l’òmmene pe lu troppe calle se livò lu mandelle da ngolle.

Ccuscı’ la tramundane duvò da dice ca lu sòle ere lu chiù pputende de li ddu’.

_________

Fonte orale: Tonino Mattucci

Dialetto di Capistrello AQ

Jo véndo de tramontana e jjo sòlo

No jórno jo véndo de tramontana e jjo sòlo stéano a llitigà, uno pretendéa d’èsse più fforti deljj’atro. A nno certo punto vetìstono n’òmo che éva nnanzi copérto da nno mandéljjo*.

I ddù decidìstono che jo più fforti sarrìa stato chi sarrìa rrescito a ffà levà jo mandeljjo a jj’òmo.

Jo véndo de tramondana comingéste a zzoffià forti forti, ma più zzoffiéa più cqui’ atro se stregnéa co jjo mandéljjo, tando che jjo pòro véndo se dovéste fermà.

Dóppo no póco de témbo jo sòlo comparéste nciélo, e jj’òmo, che ssendéva callo, se levéste jo mandéljjo.

Coscì la tramontana doéste dì che jjo sòlo era jo più fforti de tutti ddù.

T’ha piaciuta la storiella? La olémo raccondà n’atra òta?

______________

Fonte orale: Carla Bianchi

(*) La pronuncia di ljj è data da lj [ʎ] + [j]: manteljjo [manˈteʎjo] ‘mantello’.

Dialetto di Civitella del Tronto TE

Civitella del Tronto, Piazza Pepe

La tramendane e lu sole

Nu jurne la tramendana e lu sole descutive su qquale de li ddóje ére lu cchiù ffuórte, quande vedò nu viandande che sttava passènne abbeterate nghe nu mandiélle pesande, nò?

Allore se mettò d’accuórde che lu prime che fúsce state capace de levà lu mandiélle de duósse a lu viandande ére lu cchiù ffuórte.

La tramendane nzeffiò che ttutta la forza che ttenéve, pérò cchiù ’z’zeffiéve cchiù lu viandande s’abbeteréve dénde lu mandiélle, tande c’a la fine lu pòvere viénde lasciò perde.

Nzómme lu sole ngumengiò a lleccecà nghe lu calore che ttenéve, e ssùbbete lu viandande se levò lu mandiélle de duósse.

Cuscı’ la tramendane tenéve d’arcunósce che lu sole ére cchiù ffuórte de éssa.

Att’ha piaciute la storiella? Te lu sogne raccundà n’andra vorda?

______

Dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino

Dialetto di Neviano LE

La tramuntana e llu sule

Nu ggiurnu la tramuntana e llu sule sta ssi litacàvanu pe cci de tutt’ i doi era lu cchiù forte. Quando vìttera nu cristianu ca sta rrivava tuttu ncappucciatu ntr’ a nnu cappottu, se ncurdara ca lu cchiù fforte de tutt’ i ddoi era dd’èssere quiddu ca riuscìa cu nde llea lu cappottu a ddu cristianu.

La tramuntana zziccau pe pprima cu ttira cu ttutta la forza ca tenìa, ma cchiù tirava e cchiù ddu cristianu se ncucciava ntra lu cappottu, fin’ a qquandu la tramuntana non lu lassàu scıre.

Lu sule allora assìu picchi picchi e tantu bbastau cu ffazza schiattare de càutu ddu cristianu che se llevau fucıendu lu cappottu.

Ccusì ffose ca la tramontana perse la scomméssa.

T’ha piaciuta sta stòria? Voi cu tte la cuntu ntorna?

_________

Dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

Dialetto di Frosinone

La bburiana e glie sole

Nu jurne la bburiana e glie sole stéane a ddiscórre i lla bburiana ce decéa a glie sole: «Siénde, ma tra mmi e tti chi è glie cchiù fforte?», quann’èsse ca vedìrene passà une ca purtéa na mandèlla nguglie.

Allora la bburiana ce decéa a glie sole «Mo, guarda, glie cchiù fforte tra mmi e tti è cchi arrèsce a ffà luà ssa mandèlla a cchisse.

La bburiana allora accumenzà a ’z’zuffià, ma assaie, forte assaie, ma cchiù ’z’zuffiéa e cchiù ghjiglie se stregnéa déndre alla mandèlla, quanne alla fine la bburiana ce decéa a glie sole: «Siénde, ji nem bozze fà cchiù nniènde, pe cchisse, pròvace tu».

Allora glie sole chiane chiane ccumenzau a scì. Scì glie sole e ssùbbete chigli’òme pe llu calle se luàu la mandèlla. E qquinde la bburiana ce disse a glie sole: «Tenije raggione tu, si’ cchiù fforte tu».

T’ha piaciuta sta stòria? Vó ca te la raccónte ancora?

__________

Dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

Dialetto di Sulmona AQ

Sulmona (foto Luca Aless)

La tramundane e lu sole

Nu biélle juórne lu viénde de tramundane e llu sole cumenzìrene a lletecà. Lu viénde decéve ch’éve jisse lu chiù fforte. Lu sole, ngazzate, decève: «Nò, so jjé lu chiù fforte».

Méndre i ddu’ zelluse letechìvene, pe cchéla vé passise n’uómene ammandate che nu mandiélle biélle pesante.

Pe rresolve la questione lu sole e llu viénde z’accurdìrene: «Lu chiù fforte de nu’ ddó è cchi rrésce a ffà levà lu mandiélle a st’ùomene».

La prima mosse la facise lu viénde. Zuffulise accuscı’ fforte, ma cchiù zzuffuléve e cchiù ll’uómene se stregnéve lu mandiélle. Alla fine, lu viénde, stracche e accise, decedise: avaste!

Dòpe na póche, z’auzise ‘n mièds’allu ciéle adsurre adsurre nu sole calle calle, ma accuscı’ ccalle, uajjó, ch’alla fine l’uómene se levise lu mandiélle. O ffréchete! se stéve a zzeffucà!

E scé, uajjó, lu viénde de tramundane alla fine ha dduvute ammétte ca llu sole è llu cchiù fforte.

T’ha piaciute sta sturiélle? La raccundémme n’atra vote?

_________

Fonte orale: Maria Assunta Scipione

Dialetto di Raiano AQ

Raiano (foto di RaBoe Wikipedia)

I uinde de tramundane e i sòule

Ne jurne la tramundane e i sòule sttévene a-letecà, pecché agnöune decèue d’èsse cchiù fforte di j-àute. A nu ciérte punde udiérne passà n’òme tutte abberretate a i mandiéje. I ddu’ alléure decediérne de fà na sfîide a cchi ì u chiù fforte i ccapace de fà luà i mandiéje a qquij’òme.

Sùbbete la tramuntane cumenzose a zzufelà forte, ma cchiù zuffelèiue e cchiù qquij’òme s’abberretèiue a i mandiéje appecóje. Uistte chéstte, la pòura tramuntane s’auósa fermà.

Dòpe ne póuche, ècchete c’apparòuse i sòule ngièle e i pòr’òume s’auós’a lluà sùbbete i mandiéje pe le troppe calle.

Allóure la tramundane auós’ammétte ca tra tutt’i ddöue i cchiù fforte éue i sòule.

T’è ppiaciute la stturielle? La ulème raccundà n’atra uòute?

____________

Grafia del blog

Fonte orale: Paola Anglani, che legge la versione dialettale di Venanzio Damiano Fucinese, autore di un vocabolario di Raiano.

Raiano è il paese natio dei poeti Umberto Postiglione e Ottaviano Giannangeli (che però scriveva nella koinè abruzzese).