Dialetto di Campobasso

GIUSEPPE ALTOBELLO

Minghe a pPeppa, XX

La massarije, z’arrecanósce, è chélle
ch’appare a la sulagne gghiangheiate,
che té nd’all’uócchie de la rumanelle
na cócchie de pecciune apparegliate. Continue reading “Dialetto di Campobasso”

Dialetto di Fossalto

EUGENIO CIRESE

Camina

Da ngoppa all’úorte
sembrava na furmica
pe ru tratture.
Annanze e arräte
matina e sera:
a scégne la matina,
a renghianà la sera
sudate e sctanghe,
la zappa ngúolle
e päde nnanze päde, tranghe tranghe. Continue reading “Dialetto di Fossalto”

Dialetto di Casacalenda

GIOSE RIMANELLI

Moliseide

U Munne d’u Molise sonne i cose
che fanne ’a vite chiene d’aria fine.
’A gente érrìve e magne, ze repose
penzanne: «Tenne u doce scti métìne!»
’A Chiazze guarde sembe chi ze spose
pecché te vò vedé se puó’ chémpà. Continue reading “Dialetto di Casacalenda”