Dialetto di Curinga (CZ)

2008_05_08_09_53_09_curinga_foto_c.cesareo2
Curinga (CZ). Foto C. Cesareo

Terrìbili è stu lùacu

Versione di Sebastiano Giampà  Continua a leggere “Dialetto di Curinga (CZ)”