Richard Berengarten

Richard 4, Skye, 2003

Richard Berengarten

Strusce

… mo che la pòleve chéde…
                              
Rrè sòule, sccacche a u uise, stambe riéle dlu júrne,
m’attúcche, e lla pedde devende na pedducce d’úcchie,
la spine nu níreve d’úcchie, e u cúrpe mije trèmele
mídze ngecalute da la pisca d’òure che tu spicce
sòup’a ssu mere e a ssa cità, e i’ sò cechetë.
Cqua na vòlete stèvene felere – e angore sacce ca stanne –
de chese e strete, ch’appartenèvene a nn’àleta cità,
nò quéssë c’ha’ ndutte strafurmete. Continue reading “Richard Berengarten”

Dialetto di Trebisacce

FRANCESCO GRANATIERO
A bènedezziòne

Alla nonna di mia figlia sposa

Da Torine, Mamma Jì,
pe ll’ùrteme viagge ha’ vuste
purtate a Trèbbesàcce.

’A paròle che decìvese
pe ffessià cquille d’u pajise
ièrede ci agguàcchiese? Continue reading “Dialetto di Trebisacce”

La grafia dei Dialetti Alto Meridionali (DAM)

di Francesco Granatiero

795px-Brueghel-tower-of-babel

Premessa

Una grafia dei singoli dialetti che non tenga conto delle altre parlate può sfociare in una babele di scritture.

Senza nulla togliere alla lingua napoletana – tale per prestigio letterario oltre che storico –, alla sua grafia saranno rapportabili alcune varianti campane, non certo tutti i dialetti del cosiddetto «volgare pugliese», comprendente il napoletano e i dialetti italici o ausònii, che insieme e più modernamente costituiscono i dialetti alto meridionali (DAM), in cui rientrano Abruzzo, Molise, Puglia (senza tacco), Lucania, Calabria (senza punta) e le finitime parti di Marche, Lazio e Campania, per la scrittura dei quali bisognerà guardare ai progressi della dialettologia e riferirsi a una lingua tetto, che è, non già – o non più – il napoletano, bensì l’italiano. Continue reading “La grafia dei Dialetti Alto Meridionali (DAM)”

Omaggio a Leopardi

LU SÀBBETE PAJESÉNE

La cacchiungedde vene da ngambagne,
a llu calé dlu sòule,
pe nna vrazzéta d’erve; e porte mmene
nu mazzette de rose e de veiole,
aggiocca quann’è créie
pla feste ce azzemèisce,
accume vole, u pítte e ’a capeddine.
Assettéte a u candòune pli vvecine
file la vecchiaredde,
pe ll’úcchie a u quarte che lu júrne more;
e accónde de lu tímbe quanne iésse
a i ffíste ce arremèive,
e angore sene e belle,
abballèive la sèire pli cumbagne.
Già ce fé scurde l’arie, e torne adzurre
lu sseréne, e già tòrnene i mmurèisce
abbasce da li ccoppe e da li titte,
alla lustre che fé la luna chièine.
Mo sone la cambéne
ca già vene la feste;
e a cuddu súne u core
pere ca sté cundende.
I uagnune vurlenne
nde la chiazzette a mórre,
e cqua e ddà zumbenne,
fanne belle ammujine;
e ndande torne a lla buffetta sòue,
frescchenne, lu cafòune, e nghepe a isse
penze ca mo ch’è créie ce refine.

Po’ quanne atturne ce stute gni llustre,
e gningòuse sté citte,
sínde vatte u martídde, sínde u mastre
pla seche, respegghiéte
ndla putéia serréte, a u lume ad úgghie,
che ce adopre e ce mbégne
ca la fatije all’àleve cunzégne.

Cusse de la summéne è u megghie júrne,
chjine de spranza iranne e de prescjézze:
quann’è cré scundandézze
e abbuttamínde, gnune dla fatije
già sende lu talúrne.

Vagnòune prescjanídde
ssa uagnunanza tòue
è nu júrne de prísce, chjine chjine,
júrne chiere, turchine,
ch’andìcepe la fest-la vita tòue.
Vúde, vagnòune mie; tímbe jalande,
stascjòune allérie è quésse.
Àlete nde vòi dice; nn-avé fódde,
la festa tòu, sepure arrive tarde,
pe ttè ne nvole ièsse mé pesande.

Francesco Granatiero