Omaggio a Leopardi

LU SÀBBETE PAJESÉNE

La cacchiungedde vene da ngambagne,
a llu calé dlu sòule,
pe nna vrazzéta d’erve; e porte mmene
nu mazzette de rose e de veiole,
aggiocca quann’è créie
pla feste ce azzemèisce,
accume vole, u pítte e ’a capeddine.
Assettéte a u candòune pli vvecine
file la vecchiaredde,
pe ll’úcchie a u quarte che lu júrne more;
e accónde de lu tímbe quanne iésse
a i ffíste ce arremèive,
e angore sene e belle,
abballèive la sèire pli cumbagne.
Già ce fé scurde l’arie, e torne adzurre
lu sseréne, e già tòrnene i mmurèisce
abbasce da li ccoppe e da li titte,
alla lustre che fé la luna chièine.
Mo sone la cambéne
ca già vene la feste;
e a cuddu súne u core
pere ca sté cundende.
I uagnune vurlenne
nde la chiazzette a mórre,
e cqua e ddà zumbenne,
fanne belle ammujine;
e ndande torne a lla buffetta sòue,
frescchenne, lu cafòune, e nghepe a isse
penze ca mo ch’è créie ce refine.

Po’ quanne atturne ce stute gni llustre,
e gningòuse sté citte,
sínde vatte u martídde, sínde u mastre
pla seche, respegghiéte
ndla putéia serréte, a u lume ad úgghie,
che ce adopre e ce mbégne
ca la fatije all’àleve cunzégne.

Cusse de la summéne è u megghie júrne,
chjine de spranza iranne e de prescjézze:
quann’è cré scundandézze
e abbuttamínde, gnune dla fatije
già sende lu talúrne.

Vagnòune prescjanídde
ssa uagnunanza tòue
è nu júrne de prísce, chjine chjine,
júrne chiere, turchine,
ch’andìcepe la fest-la vita tòue.
Vúde, vagnòune mie; tímbe jalande,
stascjòune allérie è quésse.
Àlete nde vòi dice; nn-avé fódde,
la festa tòu, sepure arrive tarde,
pe ttè ne nvole ièsse mé pesande.

Francesco Granatiero

Il pipistrello nei dialetti d’Italia

di FRANCESCO GRANATIERO

Diversamente da parole come “capo” e “testa”, “rocca” e “conocchia”, che come è ben documentato già dall’AIS, hanno una distribuzione ben definita, che permette di ricostruire la storia delle regioni in cui sono diffuse, la carta linguistica relativa al “pipistrello” non sempre presenta isoglosse continue o di facile esplicazione, in quanto i vari tipi lessicali si alternano e sono complicati da apporti paraetimologici di evidente natura fantastica, quanto non proprio di carattere giocoso-onomatopeico, che danno una visione dell’insieme spesso addirittura caotica. Continue reading “Il pipistrello nei dialetti d’Italia”