Omaggio a Leopardi

LU SÀBBETE PAJESÉNE

La cacchiungedde vene da ngambagne,
allu calé d’lu sòule,
pe nna vrazzéta d’erve; e portë mmene
nu mazzette de rose e dë vejole,
aggiocca quann’è créje
p’la feste ce azzemèisce,
accume vole, u pítte e ’a capeddine.
Assettéte a u candòune p’li vvecine
file la vecchiaredde,
pe ll’úcchie a u quarte che lu júrne more;
e accónde de lu tímbe quanne iésse
a i ffíste ce arremèive,
e angore sene e bbelle,
abballèive la sèire p’li cumbagne.
Ggià ce fé scurde l’arie, e tornë adzurre
lu sseréne, e ggià tòrnene i mmurèisce
abbasce da li ccoppe e dda li titte,
alla lustre che fé la luna chièine.
Mo sone la cambéne
ca ggià vene la feste;
e a ccuddu súne u core
pere ca sté cundende.
I uagnune vurlenne
nde la chiazzette a mórrë,
e cqua e ddà zumbenne,
fanne bbelle ammujine;
e ndande torne alla bbuffetta sòue,
fresckenne, lu cafòune, e nghepe a jisse
penze ca mo ch’è créje ce refine.

Po quanne atturne ce stute gni llustre,
e gningòuse sté citte,
sínde vatte u martídde, sínde u mastre
p’la seche, respegghiéte
nd’la putéja serréte, a u lume ad úgghie,
che ce adopre e cë mbégne
ca la fatije all’àleve cunzégne.

Cusse de la summéne è u megghie júrne,
chjine de spranza iranne e dë prescjézze:
quann’è cré scundandézze
e abbuttamínde, gnune d’la fatije
ggià sende lu talúrne.

Vagnòune prescjanídde
ssa uagnunanza tòue
è nu júrne de prísce, chjine chjine,
júrne chiere, turchine,
ch’andìcepe la fest’ la vita tòue.
Vúde, vagnòune mie; tímbe jalande,
stascjòune allérie è quésse.
Àlete nde vòi dice; nn-avé fódde,
la festa tòu, sepure arrive tarde,
pe ttè ne nvole ièsse mé pesande.

Francesco Granatiero

Il pipistrello nei dialetti d’Italia

di FRANCESCO GRANATIERO

Diversamente da parole come “capo” e “testa”, “rocca” e “conocchia”, che come è ben documentato già dall’AIS, hanno una distribuzione ben definita, che permette di ricostruire la storia delle regioni in cui sono diffuse, la carta linguistica relativa al “pipistrello” non sempre presenta isoglosse continue o di facile esplicazione, in quanto i vari tipi lessicali si alternano e sono complicati da apporti paraetimologici di evidente natura fantastica, quanto non proprio di carattere giocoso-onomatopeico, che danno una visione dell’insieme spesso addirittura caotica. Continua a leggere “Il pipistrello nei dialetti d’Italia”

Canto III dell’Inferno dantesco

di Francesco Granatiero

DA CQUA CE VÉ NDE LA CITÀ LL’AMMERSE,
DA CQUA CE VÉ NDE LU TERNE DELÒURE,
DA CQUA CE VÉ NDA LU PÒPELE PERSE.

LA GIUSTÌDZIË MUUÌ LU CREIATÒURE:
LA PUTENZE DE DDIJE M’HOU CUNGREIETE,
LA SAPEIENZA SÒUE E U PRIME AMORE.

PRIME DE MÈ, NÍNDE CÒUSE CREIETE,
MA SCKITTE ATERNE, E JIJË ATERNE DURE.
TRASENNE CQUA GNI SPRANZE VUIE LASSETE. Continua a leggere “Canto III dell’Inferno dantesco”