Scherzetti

Jabbamínde

… if I could draw my pains
Through rhymess vexation, I should them allay…

JOHN DONNE, Songs and Sonets

Tatà, sò jabbamíndǝ
che ne nzé’, ca lu sgobbe
nn’i pote, sò tremíndǝ
ssa dote (ate ca rrobbe!),

ma tu sé’ ca nò víndǝ
nò chépevíndǝ arrobbe
(veieta jisse a Giobbe!)
na varde patemínde. Continua a leggere “Scherzetti”

Annunci