Omaggio a Tonino Guerra

I bu

Andé a di acsè mi bu ch’i vaga véa,
che quèl chi à fat i à fat,
che adèss u s’èra préima se tratour. Continua a leggere “Omaggio a Tonino Guerra”