Dialetto di Vieste (FG)

vieste-puntasan-francesco da Eden Puglia ..

Vieste. Punta San Francesco. Immagine tratta da Eden Puglia.

VENTI PROVERBI

L’amore forte nò n-ganòsce nè lúochë nè sortë.
L’amore forte non conosce né luogo né sorte. (L’amore è cieco) Continue reading “Dialetto di Vieste (FG)”

Annunci