Richard Berengarten

Richard 4, Skye, 2003

Richard Berengarten

Strùsce

… mo che la pòleve chéde…
                              
Rrè sòule, šcacche a u uise, stambe riéle dlu júrne,
m’attúcche, e lla pedde devende na pedducce d’úcchie,
la spine nu níreve d’úcchie, e u cúrpe mije trèmele
mídzze ngecalute da la pisca d’òure che tu spicce
sòup’a ssu mere e a ssa cità, e ije sò cechetë.
Cqua na vòlete stèvene felere – e angore sacce ca stanne –
de chese e strete, ch’appartenèvene ann’àleta cità,
nò quéssë c’ha’ ndutte strafurmete. Continua a leggere “Richard Berengarten”

Annunci