Silvi Marina (TE)

Lu vende de tramundane e lu sòle

Nu jurne lu vende de tramundane e lu sòle s’appilliccèie, une pretennèie de ièsse chiù pputende de cull’addre.

Tutte di botte quiste vedò n’òmmene ch’éja nninze, ’mmandate nghe nu mandelle da cape a ppide.

Stti ddu’ penzò ca lu chiù pputende fusse quelle c’avess’ arscite a ffà livà lu mandelle a cchill’òmmene.

Lu vende de tramundane abbijò a zzuffelì furte assì, ma cchiù zuffìléje cchiù l’òmmene si sttrignèie nghe lu mandelle. Allòre lu pòvere vende si duvò da firmà.

Nu ccunucce dapù arsciò lu sòle ngile, e l’òmmene pe lu troppe calle se livò lu mandelle da ngolle.

Ccuscı’ la tramundane duvò da dice ca lu sòle ere lu chiù pputende de li ddu’.

_________

Fonte orale: Tonino Mattucci

Dialetto di Capistrello AQ

Jo véndo de tramontana e jjo sòlo

No jórno jo véndo de tramontana e jjo sòlo stéano a llitigà, uno pretendéa d’èsse più fforti deljj’atro. A nno certo punto vetìstono n’òmo che éva nnanzi copérto da nno mandéljjo*.

I ddù decidìstono che jo più fforti sarrìa stato chi sarrìa rrescito a ffà levà jo mandeljjo a jj’òmo.

Jo véndo de tramondana comingéste a zzoffià forti forti, ma più zzoffiéa più cqui’ atro se stregnéa co jjo mandéljjo, tando che jjo pòro véndo se dovéste fermà.

Dóppo no póco de témbo jo sòlo comparéste nciélo, e jj’òmo, che ssendéva callo, se levéste jo mandéljjo.

Coscì la tramontana doéste dì che jjo sòlo era jo più fforti de tutti ddù.

T’ha piaciuta la storiella? La olémo raccondà n’atra òta?

______________

Fonte orale: Carla Bianchi

(*) La pronuncia di ljj è data da lj [ʎ] + [j]: manteljjo [manˈteʎjo] ‘mantello’.

Dialetto di Civitella del Tronto TE

Civitella del Tronto, Piazza Pepe

La tramendane e lu sole

Nu jurne la tramendana e lu sole descutive su qquale de li ddóje ére lu cchiù ffuórte, quande vedò nu viandande che sttava passènne abbeterate nghe nu mandiélle pesande, nò?

Allore se mettò d’accuórde che lu prime che fúsce state capace de levà lu mandiélle de duósse a lu viandande ére lu cchiù ffuórte.

La tramendane nzeffiò che ttutta la forza che ttenéve, pérò cchiù ’z’zeffiéve cchiù lu viandande s’abbeteréve dénde lu mandiélle, tande c’a la fine lu pòvere viénde lasciò perde.

Nzómme lu sole ngumengiò a lleccecà nghe lu calore che ttenéve, e ssùbbete lu viandande se levò lu mandiélle de duósse.

Cuscı’ la tramendane tenéve d’arcunósce che lu sole ére cchiù ffuórte de éssa.

Att’ha piaciute la storiella? Te lu sogne raccundà n’andra vorda?

______

Dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino

Dialetto di Sulmona AQ

Sulmona (foto Luca Aless)

La tramundane e lu sole

Nu biélle juórne lu viénde de tramundane e llu sole cumenzìrene a lletecà. Lu viénde decéve ch’éve jisse lu chiù fforte. Lu sole, ngazzate, decève: «Nò, so jjé lu chiù fforte».

Méndre i ddu’ zelluse letechìvene, pe cchéla vé passise n’uómene ammandate che nu mandiélle biélle pesante.

Pe rresolve la questione lu sole e llu viénde z’accurdìrene: «Lu chiù fforte de nu’ ddó è cchi rrésce a ffà levà lu mandiélle a st’ùomene».

La prima mosse la facise lu viénde. Zuffulise accuscı’ fforte, ma cchiù zzuffuléve e cchiù ll’uómene se stregnéve lu mandiélle. Alla fine, lu viénde, stracche e accise, decedise: avaste!

Dòpe na póche, z’auzise ‘n mièds’allu ciéle adsurre adsurre nu sole calle calle, ma accuscı’ ccalle, uajjó, ch’alla fine l’uómene se levise lu mandiélle. O ffréchete! se stéve a zzeffucà!

E scé, uajjó, lu viénde de tramundane alla fine ha dduvute ammétte ca llu sole è llu cchiù fforte.

T’ha piaciute sta sturiélle? La raccundémme n’atra vote?

_________

Fonte orale: Maria Assunta Scipione

Dialetto di Raiano AQ

Raiano (foto di RaBoe Wikipedia)

I uinde de tramundane e i sòule

Ne jurne la tramundane e i sòule sttévene a-letecà, pecché agnöune decèue d’èsse cchiù fforte di j-àute. A nu ciérte punde udiérne passà n’òme tutte abberretate a i mandiéje. I ddu’ alléure decediérne de fà na sfîide a cchi ì u chiù fforte i ccapace de fà luà i mandiéje a qquij’òme.

Sùbbete la tramuntane cumenzose a zzufelà forte, ma cchiù zuffelèiue e cchiù qquij’òme s’abberretèiue a i mandiéje appecóje. Uistte chéstte, la pòura tramuntane s’auósa fermà.

Dòpe ne póuche, ècchete c’apparòuse i sòule ngièle e i pòr’òume s’auós’a lluà sùbbete i mandiéje pe le troppe calle.

Allóure la tramundane auós’ammétte ca tra tutt’i ddöue i cchiù fforte éue i sòule.

T’è ppiaciute la stturielle? La ulème raccundà n’atra uòute?

____________

Grafia del blog

Fonte orale: Paola Anglani, che legge la versione dialettale di Venanzio Damiano Fucinese, autore di un vocabolario di Raiano.

Raiano è il paese natio dei poeti Umberto Postiglione e Ottaviano Giannangeli (che però scriveva nella koinè abruzzese).