Dialetto di Opi (Aq)

opiaereo_-_michele
Veduta di Opi (da Wikipedia)

I rraccunde di figlie sciambagnole 

N’ómmene tenéva ddu figlie. Ne jurne i cchiù ggione decette aie patre: «Tatà, damme la rróbba che mm’attocca». I acqueSCì i patre respartette la rróbba sé che je figlie.

Dóppe ca’ jurne, i figlie cchiù pìcquele mettette nzembra tutte quéle che ttenéva i sse ne jette a nne pajése che sctéva dalunghe: lòche chemenzette a ffà la bella vita i sse lequette tutte je solde. Ma, quande se magnette tutte, aie pajése addó sctéva, ce facette na bbrutta carasctìa i acqueSCì jisse s’appezzendette.

Ndanne i vaglione jette a fatià pe nne padrone de quide pajése ch’i mannette a-la massarìa sé a ffà i percare.

I pore vaglione se sarrìa magnate le glianne che ddéva aie pórche, ma nescjune ce déva cria.

AcqueSCì chemenzette a raggenà i decette: «A-la casa ’i pàtreme je jarZune nen-dìrane mà la cigna. Tinne sembe na fréga da magnà i dda véve. Le pane i lle vine nen-ge manga mà traménde ji ècche me scténghe a merì ’i fame! Mo me ne vèie, revaie a pàtreme i cce dice: «Tatà, sò ffatte peccate cóndra Ddie i ccóndra de tì; nen mèrete cchiù d’èsse figlie a tti; m’a’ da trattà come a nne sérve».

Chemenzette i viéje e sse rrabbiette da i patre sé.

Quande sctéva angore dalunghe, i patre i requenescette, ma nen-ge facette nescjune paliatone, manghe ne recetózze; ce jette ngóndra, d’abbraccette i dde vacette.

I figlie decette aie patre: «Tatà, sò ffatte peccate cóndra Ddie i ccóndra de tì. Me nn’abbrevógne: nen-de sò cchiù figlie: tràttame come a nne sérve!».

Ma i patre chemmannette a jje sérve: «Facéte lescte! Pertéte d’àbbete cchiù bbelle che ce scta, facétede recagnà i cavezà; mettìtece pure ne bbrellocche aie dite. Po pegliéte i vetélle cchiù jerasse, ’ccedétede, voje ém-a magnà bbone i ffà fescta, perchè sse vaglione s’éva mórte i mmo è rrenate; s’éva perdute i dde sò retrevate».

I ttutte chemenzirne a ffà fescta. Ndande i figlie cchiù jerósse, che sctéva a-la cambagna, traménde remenéva a-la casa, sendette ca ballévane i ssenévane.

AcqueSCì chiamette une de sérve i cce addemmannette che sctéva a seccède.

I sérve ce decette: «Fràtete se n’è rremenute i ppàtrete à fatte scannà i vetélle cchiù jerasse, perché jisse è rremenute sane i ssalve».

AcqueSCì s’arrajette i nnen veleva trasì a-la casa.

Ma i patre scette pe ccercà de fadde rendrà.

Ma quide ce renfaccette: «Nzómma acqueSCì è? Ji te facce la fatìa da tande anne i nnen me se ddate manghe ne crapitte pe fà fescta che je chembagne mé. Ma mo ca se n’è rremenute sse rebbettate, che ss’è ffatte pelì tutte je quatrine da le male fémmene, pe jisse sé ffatte ’ccide i vetélle cchiù jerasse».

I patre ce respennette: «Figlie mé, tu sé ssembe sctate nzembra a mmi i ttutte quéle che tténghe ji té pure tu; mo n’ém-a penzà a sce vaie, ém-a èsse quendénde, perché fràtete s’éva mórte i mmo è rrenate; s’éva perdute i dde sò retrevate».

__________

La parabola del figluol prodigo nel dialetto di Opi (Aq) viene traslitterata dalla trascrizione IPA gentilmente inviata da Davide Boccia, laureato nel 2015 in Culture moderne comparate presso l’Università degli Studi di Torino con la tesi di laurea in dialettologia dal titolo Descrizione linguistica del dialetto di Opi (Aq). Per leggere (o scaricare) il pdf con il testo in lingua e la trascrizione in IPA della parabola, clicca su QUI.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...